Workflow ارتقاء سیستم تردد پرسنل به سیستم تحت وب

Workflow ارتقاء سیستم تردد پرسنل به سیستم تحت وب

بهره گیری از نرم افزارهای تحت وب راهکاری مناسب جهت بهینه نمودن فعالیتهای سازمانی به ویژه در مجموعه شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا به عنوان Tier1 گروه خودروسازی سایپا در حوزه های تخصصی رنگ های صنعتی و ساختمانی می باشد. در حوزه حضور و غیاب استفاده از سامانه تحت وب توسط پرسنل سبب کاهش اتلاف وقت، حذف بروکراسی زاید و اعتماد پرسنل در استفاده از سیستم حضور و غیاب که موجب بهینه سازی فرآیندهای حضور و غیاب پرسنلی سازمان می گردد. گردش کار حضور و غیاب مانند درخواست مرخصی و ماموریت، اصلاح رکورد تردد، مشاهده لحظه ای تردد و ... را برای پرسنل و مدیران فراهم می آورد.

دقت و سرعت در انجام محاسبات، انعطاف در تغییر و ایجاد قوانین، قابلیت ارتقا، گزارشات متنوع، امکان طراحی و ارائه انواع گزارشات از ویژگی های آن می باشد.

با کلیک بر روی تردد تحت وب شرکت طیف سایپا می توانید به صفحه اصلی آن دسترسی داشته باشید.

برخی از امکانات:

  • مشاهده آنلاین داده های حضور و غیاب

  • امکان مشاهده آنلاین ترددها توسط پرسنل و مدیران

  • امکان مشاهده آنلاین گزارشات

  • امکان ثبت و مشاهده آنلاین درخواست های حضور و غیابی (مرخصی و ماموریت)

  • امکان مشاهده اطلاعات تردد پرسنل هر واحد توسط مدیر مربوطه

  • امکان مشاهده اطلاعات توسط نگهبان جهت صدور مجوز تردد

  • و...

منتظر خبرهای بعدی حوزه ارتقاء فناوری اطلاعات (IT) در شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا باشید...