دسترسی به سیستم مکاتبات سازمانی شرکت طیف سایپا تحت وب

دسترسی به سیستم مکاتبات سازمانی شرکت طیف سایپا تحت وب

شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا با رویکرد مکانیزه کردن فعالیتهای جاری سازمانی، بمنظور افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها اقدام به پیاده سازی اتوماسیون اداری نموده است.در انتخاب سیستم مکاتبات اداری همواره دو اصل سادگی کاربری و کارایی بیشتر، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

با کلیک بر روی گزینه اتوماسیون اداری شرکت طیف سایپا می تواند از طریق وب به سیستم مکاتبات سازمانی شرکت طیف سایپا دسترسی داشته باشید.