شرکت سنان شیمی

مجتمع سنان شيمی تابان در زميني بالغ بر 14370 متر مربع و زير بنای 9452 متر مربع متشكل از 7 سالن توليدی و پالايشگاه و موتورخانه كه جمعا 8877 متر مربع بنای مفيد داشته، ساختمانهای اداری با زير بنای 329 متر مربع(شامل ساختمان اداری فعلی و غذا خوری پرسنلي زير آن، غذا خوری مديران واقع در زير ساختمان آزمايشگاه،سرايداری واقع در ورودی فعلی) دو باب ساختمان انتظامات به متراژ كل 46 مترمربع، آزمايشگاه به مساحت 96 متر مربع و يك باب سوئيت سه طبقه مجهز با بنای مفيد 104 متر مربع بنا شده است. ظرفيت اسمی سالانه توليد محصولات اين شركت به شرح ذيل است:

1- روغن های ترمز 2000 تن

2- مكمل بنزين ، تميز كننده و انژكتور شوی 1000 تن

3- ضد يخ 2200 تن

4- شيشه شوی 600تن

5- روغن موتور 7500 تن

6- روغن هيدروليك 4300 تن

7- روغن دنده 3750 تن

8- انواع گريس2000 تن

مواد اوليه در مخازن ساخت Blending با يكديگر تركيب شده و تبديل به محصول فله مي شوند. اين مخازن ساخت عبارتند از :

مخازن ساخت روغن ترمز: شامل 2 مخزن 7.5 تنی

مخزن ساخت ضديخ با ظرفيت 13 تن

مخزن ساخت شيشه شوي با ظرفيت 5 تن

مخزن ساخت مكمل بنزين با ظرفيت 7 تن

مخزن ساخت انژكتور شوي با ظرفيت 7 تن

مخازن ساخت شيره ( ماده ذوب شده اوليه روغن ) شامل 2 مخزن 20 تني 

مخازن ساخت روغن موتور شامل 2 مخزن 20 تنی 

مخزن ساخت روغن دنده با ظرفيت 20 تن 

مخزن ساخت روغن هيدروليك با ظرفيت 20تن 

مخزن ساخت روغن هاي كشاورزی با ظرفيت 20 تن

مخازن نگهداری مواد اوليه سازمان قابليت نگهداری 535 تن مواد اوليه را به صورت همزمان دارا بوده كه برای هر يك از محصولات به شرح زير مي باشد. 

انواع روغن ها به تعداد 6 مخزن با ظرفيت كلی 360 تن 

مايع ترمز و ضد يخ تعداد 5 مخزن با ظرفيت كلی 100 تن 

شيشه شوي تعداد يك مخزن با ظرفيت 25 تن

مكمل بنزين با يك مخزن با ظرفيت 50 تن

ضمنا تعداد 3 مخزن ذخيره مواد اوليه نيز در بيرون سالن توليد كارتن سازی به ظرفيت كلی 75 تن موجود بوده كه به ظرفيت های فوق در صورت لزوم اضافه ميگردد. كليه محصولات توليدی اين شركت از نظر پارامترهای كيفی در تمامی مراحل مورد نظارت و بازرسی واحد كنترل كيفيت و آزمايشگاه مجموعه مي باشند. آزمايشگاه مجتمع بر اساس استانداردهای ملی تجهيز شده و در سال 1389 مفتخربه دريافت گواهينامه آزمايشگاه همكار اداره استاندارد گرديده است . مواد اوليه ورودی پيش از رسيد شدن در آزمايشگاه مورد آزمون قرار گرفته و در صورت مطابقت با كليه استانداردهای مورد نياز مورد تاييد قرار مي گيرند. همچنين دستور ساخت و فرمولاسيون تركيب محصول توسط آزمايشگاه ارائه شده و بازرسان كنترل كيفيت بر تمامی مراحل تركيب و بسته بندی و انبارش نظارت كامل دارند.

 

http://sananshimitaban.com