برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین اللملی رنگ و رزین تهران

شرکت طیف سایپا به منظور معرفی آخرین دستاوردهای خود در صنعت رنگ و رزین با افتخار از کلیه همکاران گروه خودروسازی سایپا جهت بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین اللملی رنگ و رزین تهران دعوت بعمل می آورد .

مکان : محل دائمی نمایشگاههای تهران   

زمان سوم الی ششم بهمن ماه 1397 - سالن  9-8-غرفه 56

پیشاپیش حضور کلیه همکاران را گرامی می داریم