راه یابی تیم فوتسال مدیران و روسا ی شرکت طیف سایپا به مرحله فینال

مسابقات گرامی داشت دهه فجر

تیم فوتسال مدیران و روسای شرکت طیف سایپا روز دوشنبه 97/11/15 به مصاف تیم شرکت قالبهای بزرگ صنعتی رفت که این بازی با توجه به نتیجه 3 بر 3 بدست آمده ،  جهت تعیین تکلیف برنده مسابقات ادامه کار به ضربات پنالتی کشیده شد که با برتری 3 بر 2 به نفع تیم شرکت طیف سایپا بازی خاتمه و شرکت طیف ساپیا توانست به مرحله فینال مسابقات گرامی داشت دهه فجر راه یابد .