شرکت طیف سایپا موفق به أخذ گواهینامه ISO/IEC 17025 گردید

ارزیابی آزمایشگاه های شرکت طیف سایپا بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در تاریخ 18 بهمن ماه سال 1397 توسط ارزیابان نظام تأیید صلاحیت ایران (NACI) انجام شد که در جلسه اختتامیه ، موفقیت شرکت طیف سایپا در أخذ گواهینامه ISO/IEC 17025 اعلام گردید.

دکتر فریبرز ظروفی مدیرعامل شرکت طیف سایپا ضمن تبریک به کلیه مسئولین و دست اندرکاران ، أخذ گواهینامه ISO/IEC 17025 را از مهمترین اهداف سال جاری شرکت طیف سایپا برشمرد و عنوان کرد: دریافت این گواهینامه به معنای تعهد شرکت طیف سایپا به توسعه فعالیت های آزمایشگاهی و تولید محصولات باکیفیت در کلاس جهانی می باشد.

شایان ذکر است استاندارد ISO/IEC 17025 تعیین کننده الزامات تخصصی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد.