عنوان نایب قهرمانی تیم فوتسال مدیران و روسا شرکت طیف سایپا

تیم فوتسال مدیران و روسا شرکت طیف سایپا در مسابقات گرامی داشت دهه فجر به عنوان نایب قهرمانی رسید.

تیم فوتسال مدیران و روسا شرکت طیف سایپا در آخرین بازی خود در روز دوشنبه 29/11/97 در مقابل تیم فوتسال شرکت بن رو با شایستگی به مقام نایب قهرمانی رسیدند . در این مسابقات از میان 12 تیم شرکت کننده تیم شرکت بن رو به مقام اولی و شرکت طیف سایپا به مقام دومی و شرکت سازه گستر به مقام سومی نایل آمدند .