مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت طیف سایپا

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت طیف سایپا

طی حکمی از گروه خودرو سازی سایپا ، مهندس حسین شهریاری به عنوان  مدیر عامل شرکت طیف سایپا منصوب گردید.

مراسم تودیع ومعارفه مدیر عامل شرکت طیف سایپا با حضور رئیس هئیت مدیره ومدیران شرکت در سالن کنفرانس شرکت طیف سایپا برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت طیف سایپا آقای مهندس موسوی رئیس هئیت مدیره در این مراسم از خدمات ارزنده دکتر ظروفی در طول دوره مسئولیت خود که منشاء اقدامات مفید بوده قدردانی نمود وبرای آقای مهندس شهریاری آرزوی موفقیت کرد .