برگزاری مراسم روز درختکاری در شرکت طیف سایپا

به مناسبت روز درختکاری تعدادی نهال توسط مدیرعامل شرکت طیف سایپا کاشته شد.

در این مراسم که با حضور رئیس هیئت مدیره و جمعی از مدیران و رؤسای شرکت طیف سایپا در قسمت شمالی کارخانه برگزار گردید دکتر شهریاری ضمن آرزوی توفیق برای شرکت طیف و گروه سایپا ، سلامتی تمامی کارکنان را از درگاه خداوند منان خواستارشد.