اهداء خون ، اهداء زندگی

اهداء خون به عنوان خالص ترین نمونه رفتارانسان دوستانه در جامعه بوده واهداکنندگان داوطلب ، انسانهایی که بی هیچ چشمداشتی ، ایثارگرانه خون خود را به بیماران می بخشند تا قطره قطره زندگی را به کام بیماران بنشانند ، به زیباترین شکل ممکن در خدمت جامعه انسانی بر آمده اند .

روز سه شنبه تاریخ 21/12/97 سازمان انتقال خون تهران در شرکت طیف سایپا مستقر گردید و اکثریت پرسنل شرکت اعم از مدیرعامل جناب آقای دکتر حسین شهریاری در این امر خداپسندانه شرکت نمودند وخون خود را به هموطنان عزیز نیازمند اهدا کردند .