بازدید جناب آقای دکتر حسین شهریاری از کارخانه سنان شیمی

مدیرعامل شرکت طیف سایپا و هیئت همراه از کارخانه سنان شیمی واقع در شهر سمنان روز پنج شنبه تاریخ 23/12/97  بازدید کردند.در این بازدید که با میزبانی آقای مهندس خاکساری مدیر عامل محترم سنان شیمی  همراه بود در خصوص همکاری بیش از پیش در همه زمینه ها به خصوص فروش و بازاریابی و تأمین شرکت سایپا یدک تأکید شد.شایان ذکر است شرکت سنان شیمی به همراه شرکت طیف سایپا از پیشتازان عرصه تولید انواع مواد شیمیایی، روانکارها و ... می باشد که برای خودروسازان از اهمیت بالایی برخوردار است.