حضور شرکت طیف سایپا در نمایشگاه بین المللی محیط زیست

هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از 24 الی 27 فروردین ماه در نمایشگاه تهران برگزار گردید.

این نمایشگاه با حضور شرکت های گروه خودروسازی سایپا ،مجموعه های تولیدی،صنعتی،خدماتی، شهرداری ها،بانک ها و سایر شرکت ها برگزار گردید.

معرفی آخرین برنامه ها ، اقدامات و دستاوردهای محیط زیستی در زمینه تولید پاک،کنترل آلاینده های محیط زیستی ، مصرف بهینه ی منابع انرژی ، مدیریت پسماند محصولات خودرویی و غیرخودرویی و نیز برنامه های آتی شرکت در زمینه ی محیط زیست از مهمترین اهداف شرکت طیف سایپا در این نمایشگاه بوده است.