برگزاری مراسم گرامیداشت روز زن ومقام مادر.

دراین مراسم که با حضور دکتر علیزاده مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید ضمن ادای احترام به مقام زن و مادر از بانوان شاغل در شرکت به نحو شایسته ای تقدیر به عمل آمد.