قدردانی از خدمات ارزنده جناب آقای مهندس پازوکی.

براساس گزارش اداره روابط عمومی در این مراسم که با حضور مدیر عامل ، اعضاء هیئت مدیره و کلیه مدیران شرکت برگزار گردید از زحمات ارزنده وتدابیر سازنده جناب آقای مهندس پازوکی که به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت طیف سایپا مشغول به خدمت بودند تقدیر به عمل آمد.کلیه پرسنل شرکت ضمن ارج نهادن به زحمات ارزشمند ایشان در راستای خدمت به صنعت کشور عزیزمان برای جناب آقای مهندس پازوکی آرزوی بهروزی و پیروزی کردند.