حضور در نمایشگاه تحول صنعت خودرو (تهران شهریور1401)

  نمایشگاه تحول صنعت خودرو تهران در شهریور 1401 با حضور گسترده گروه خودروسازی سایپا کلید خورد که به تبع آن شرکتها و صنایع مرتبط نیز حضور چشم گیرداشتنداز آن جمله حضور شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا بود که به منظور ارائه دستاوردهای دانش بنیان در این دوره شرکت نموده که با استقبال دانش پژوهان ،دانشجویان و شرکتهای مرتبط با این صنعت روبروشد.امید است این مهم در راستای اعتلای اهداف گروه خودروسازی سایپا باشد.