تماس با ما

تلفن: +9821 4419 5051-4

فکس: +9821 4419 6735

ایمیل: info@teiphsaipa.com

کد پستی: 1439744411

آدرس: کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)، بعد از چهارراه ایران خودرو، روبروی بیمه ایران، شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا