نظر سنجی و ارزیابی رضایت مشتریان

ضمن تشکر از شما، به منظور شناسایی و پاسخگویی به انتظارات شما و نیز بهبود کیفیت خدمات و محضولات این شرکت، خواهشمند است با تکمیل فرم ذیل، ما را از نظرات خود آگاه فرمایید تا بتوانیم در جلب رضایت هرچه بیشتر شما کوشا باشیم.