چشم انداز طیف سایپا

دستیابی به جایگاه برتر در تولید انواع رنگ، مواد شیمیایی و پوشش های صنعتی در منطقه به عنوان یک شرکت دانش بنیان از طریق:

  • مالکیت برند اختصاصی در تولید انواع رنگ ها و مواد شیمیایی
  • تبدیل شدن به  TR1 گروه سایپا
  • تولید محصولات دوستدار محیط زیست با شعار رنگ طیف رنگ حیات
  • حضور فعال در بازارهای بین المللی
  • افزایش توان رقابتی در کیفیت و قیمت

 

ماموریت طیف سایپا

ماموریت شرکت رنگ و زرین طیف سایپا تلاش بر پاسخگویی کامل به نیازهای شرکت های گروه خودروسازی سایپا در زمینه تامین مواد شیمیایی، رنگ و پوشش های صنعتی و دستیابی به جایگاهی مناسب و موثر در بازارهای داخلی و حوزه خاور میانه رنگ های صنعتی و ساختمانی می باشد.

در این راستا احترام به حقوق مشتریان، ذینفعان و الزام کلیه کارکنان به پاسخگویی صادقانه، ارتقا بخشیدن به سطح کیفی محصولات، رعایت کلیه اصول ایمنی و زیست محیطی و رعایت استاندارد صنعت سبز از دیگر ماموریت های سازمان می باشد.