ارزش های سازمانی در طیف سایپا

1. صداقت و کرامت انسانی

2. مشتری مداری و تعهد اجتماعی

3. مشارکت و مسئولیت پذیری

4. عملکرد بهره ور و نتیجه گرا

مصادیق ارزش سازمانی در شرکت طیف سایپا

1. مصادیق ارزش صداقت و کرامت انسانی

 • احترام به اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 • پایبندی و احترام به ارزش های مذهبی و ملی
 • درستی و راستی در مکالمات و رفتار با همه ذینفعان
 • رفتار محترمانه همراه با خوشرویی و ادب
 • دوری از قیاس و تبعیض و توجه به رفتار عادلانه
 • ارج نهادن و تقدیر از تجربیات و خدمات همکاران
 • توجه به ارتقا سلامت جسمی و روانی کارکنان

 

2. مصادیق ارزش مشتری مداری و تعهد اجتماعی

 • تولید محصولات و ارائه خدمات با کیفیت
 • پایبندی به انجام تعهدات در قبال مشتریان (داخلی و خارجی)
 • رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات مشتریان (داخلی و خارجی)
 • پاسخگویی سریع، صریح، محترمانه و شفاف به مشتریان (داخلی و خارجی)
 • پیشرو بودن در فرهنگ توجه به مسئولیت های اجتماعی
 • برقراری تعامل سازنده با سایر نهادها و سازمان های بیرونی
 • رعایت قوانین و مقررات زیست محیط
 • ارائه اطلاعات صحیح و متناسب به ذینفعان

 

3. مصادیق ارزش مشارکت و مسئولیت پذیری

 • مسئولیت پذیری و مشارکت در کلیه کارکنان در قبال کیفیت
 • تلاش بی وقفه در جهت موفقیت شرکت و اهداف مدیریت سازمان
 • پاسخگویی در برابر وظایف و مسئولیت های واگذار شده از سوی سازمان
 • پذیرش مسئولیت ها بر اساس دانش، توانایی، تخصص و مهارت های لازم و کافی
 • همدلی با کارکنان بجای رقابت با یکدیگر و تسری فرهنگ مشارکت
 • پی گیری امور تا حصول نتیجه و دستیابی به اهداف و مقاصد مورد نظر
 • پیشگام بودن در پذیرش امور و کارهای جدید در پست سازمانی خود
 • تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح و به موقع بر اساس اطلاعات دقیق
 • همکاری موثر در جهت عملیاتی کردن ایده ها و راهکارهای جدید
 • حمایت و پشتیبانی فکری و انتقال تجارب به دیگران

 

4. مصادیق ارزش های عملکرد بهره ور و نتیجه گرا

 • کمترین انحراف شاخص های کیفی و استراتژیک از اهداف تعیین شده
 • دریافت نظرات مشتریان و بهره برداری از آن در برنامه ها
 • ارئه ایده های خلاقانه و راهکارهای مناسب در راستای سودآوری شرکت
 • مدیریت بهینه هزینه ها در انجام وظایف و تلاش در جهت افزایش اثر بخش فعالیت ها
 • بهبود و تقویت فعالیت های ارزش افزا و حذف فعالیت های فاقد ارزش
 • طراحی و برنامه ریزی صحیح و اثربخش فعالیت ها برای دستیابی به نتایج مطلوب
 • انجام وظیفه یه صورت موثر در جهت حصول به نتایج بهینه و همسو با برنامه های مدیریتی سازمان
 • بکارگیری امکانات شرکت به صورت بهینه