طرح فروش پاییزی محصولات (مواد شیمیایی)شرکت طیف سایپا شامل ضد یخ ، شیشه شوی و آب رادیاتور

شرکت طیف سایپا همانند سنوات گذشته اقدام به فروش پاییزی محصولات شیمیایی خود شامل ضدیخ ، شیشه شوی و آب رادیاتور از تاریخ 15شهریور لغایت 15 آذر ماه سال جاری ، با شرایط تخفیفات 2 الی 9 درصدی برای عموم در نظر گرفته که به منظور آگاهی از شرایط ویژه فوق از طریق شماره تماسهای ذیل ثبت سفارش انجام می گردد.

021-44195448

09017110021